Register Member   |      Login

หน้าแรก > เนื้อโคขุนเสียบไม้

Image

เนื้อโคขุนเสียบไม้

by Amarin Tawata 08/07/2021

ถ้าหากจะกล่าวถึงเนื้อที่มีคุณภาพ สายเนื้อจะต้องนึกถึงเนื้อโคขุน เพราะเป็นเนื้อที่มาจากวัวเลี้ยงเพื่อนำมาเป็นอาหารด้วยเฉพาะไม่ใช่มาจากวัวที่ใช้งานหรือเลี้ยงแบบทั่วไป และที่สำคัญการเลี้ยงโคขุนเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของเนื้อที่เกษตรผู้เลี้ยงโคขุนสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ถ้าจะให้บรรยายรสชาติของเนื้อโคขุนคงเป็นเรื่องยาก เพราะรสชาติของเนื้อโคขุนจะขึ้นอยู่ส่วนต่างๆ ของเนื้อที่จะให้สัมผัสในการกินที่แตกต่างกัน ตัวอย่างของการแยกเนื้อโคขุนออกเป็นส่วนๆ เช่น เนื้อน่อง เนื้อลูกมะพร้าว เนื้อสันนอก และเนื้อสันสะโพก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันได้มีการทำวิจัยโดยมีจำแนกส่วนต่างๆ ของเนื้อเป็นมาตรฐาน และการจำแนกส่วนต่างๆ ของเนื้อนี้นำไปสู่การระบุสัมผัสการกินของเนื้อได้เป็น 3 ระดับ คือ นุ่มน้อย นุ่มปานกลาง และนุ่มมาก เช่น เนื้อสันสะโพกจะมีความนุ่มมาก และเนื้อน่องจะมีความนุ่มน้อย

โดยทั่วไปราคาเนื้อโคขุนจะมีราคาแพงมากกว่าเนื้อที่มาจากวัวเลี้ยงทั่วไป สายเนื้อที่ต้องการกินเนื้อโคขุนสามารถไปกินในร้านอาหารที่มีบริการเนื้อโคขุนโดยเฉพาะ ซึ่งร้านอาหารที่มีเนื้อโคขุนขายก็จะมีประชาสัมพันธ์ว่ามีเนื้อโคชุนจำหน่ายเพื่อให้ลูกค้าที่เป็นสายเนื้อได้ลูกจัก อย่างไรก็ตามสายเนื้อยังมีทางเลือกในการซื้อเนื้อโคขุนมาปรุงเองที่บ้านได้ เพราะปัจจุบันมีผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อโคขุนได้มีการแปรรูปเนื้อวัวโดยการชำแหละเนื้อโคขุนออกเป็นส่วนๆ แล้วนำมาวางขายในห้างสรรพสินค้าหรือซุปเปอร์มารเก็ตต่างๆ ผู้ประกอบการบางรายมีศักยภาพในการแปรรูปได้เป็นจำนวนมาก โดยมีการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิต ได้แปรรูปเพื่อนำไปขายในห้างค้าส่ง เช่น บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด เป็นต้น ที่ได้มีการนำเนื้อสะโพก มาแปรรูปเป็นเนื้อโคขุนเสียบไม้

เนื้อโคขุนที่นำมาแปรรูปขายมีหลายลักษณะ ซึ่งในวันนี้จะกล่าวถึงการแปรรูปเนื้อโคขุนในรูปแบบของการเสียบไม้ เนื้อโคขุนที่เสียบไม้ขายในปัจจุบัน สายเนื้อที่ต้องการกินเนื้อโคขุนสามารถซื้อเพื่อไปปรุงเป็นอาหารเพื่อกินที่บ้านได้ มีการปัจจุบันหีบห่อที่ได้มาตรฐานอยู่ในตู้แช่แข็งของห้างขายส่ง

ผู้ประกอบการแปรรูปเนื้อบางรายได้มีพัฒนาการในการหมักเนื้อโคขุนเสียบไม้ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นในการนำไปปรุงสุกเพื่อรับประทานที่บ้าน เนื้อโคขุนเสียบไม้ของตรา The Beef House มีรสชาติดังนี้

1.รสออรินอล ที่ใส่เครื่องปรุงให้มีรสชาติเฉพาะ

2.รสพริกไทยดำ ที่หอมพริกไทยดำถึงเครื่องแน่นๆ

3.รสหม่าล่า เผ็ดร้อนถึงใจ

4.รสนมสด ฉ่ำนุ่มชุ่มลิ้น

  1. รสสะเต๊ะ

 

การมาของเนื้อโคขุนเสียบไม้หมักพร้อมปรุงเพื่อรับประทาน ทำให้สายเนื้อมีความสะดวกสบายมากขึ้นในการซื้อไปปรุงเพื่อรับประทานที่บ้าน นอกจากนี้การมาของเนื้อโคขุนเสียบไม้ยังช่วยทำให้ผู้ที่ต้องการขายอาหารเช้าในรูปแบบง่ายๆ เช่น ข้าวเหนียวเนื้อโคขุนปิ้ง มีความสะดวกมากขึ้นใสการขาย เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการซื้อเนื้อโคขุนมาหั่น หมัก และเสียบไม้ ในจุดนี้ถือได้ว่าเป็นช่องทางในการมาหากินแบบง่ายๆ และสร้างความแตกต่างได้ในบางพื้นที่ ที่ยังไม่มีข้าวเหนียวเนื้อโคขุนปิ้งจำหน่าย

0 Like(s)

VIEW 115