Register Member   |      Login

หน้าแรก > [Taichung] การเดินทางจากเมืองไทจงไปสนามบินเถาหยวน

Image

[Taichung] การเดินทางจากเมืองไทจงไปสนามบินเถาหยวน

by Taiwan 2gether ไต้หวันเที่ยวไปเรื่อย 12/12/2019

การเดินทางจากเมืองไทจงไปยังสนามบินเถาหยวนมีอยู่ 2 วิธีคือการนั่งรถบัสและนั่งรถไฟความเร็วสูง

วิธีแรกคือนั่งรถบัสของ Kuo-Kuang ข้อดีคือไม่ต้องต่อรถถึงสนามบินเลยแต่ก็ใช้เวลานานประมาณ 3 ชั่วโมง ราคา 300 เหรียญ

รถมีตลอด 24 ชั่วโมง เดินทางได้ทั้งวัน

รถบัสไปสนามบินขึ้นได้สองสถานีคือสถานีรถไฟไทจงและสถานี Chaoma

อีกวิธีคือรถไฟความเร็วสูงไปต่อรถไฟฟ้าสายสนามบิน วิธีนี้ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง รถไฟความเร็วสูงประมาณ 1 ชั่วโมงบวกกับเปลี่ยนรถไฟฟ้า

ถ้าเดินทางเที่ยวบินกลางดึกให้ตรวจสอบตารางของรถไฟฟ้าก่อนนะครับว่าถึงสถานีเถาหยวนแล้วยังมีรถไฟฟ้าอยู่หรือป่าว

สถานีรถไฟฟ้ากับสถานีรถไฟความเร็วสูงอยู่ไม่ห่างกัน ภายในสถานีรถไฟความเร็วสูงก็สามารถเปลี่ยนรถได้หรือจะออกมาเปลี่ยนนอกสถานีีก็ได้

รถไฟฟ้าความเร็วสูงภายทั้งสองอาคาร จากสถานีรถไฟความเร็วสูงมาถึงอาคาร 2 ประมาณ 20 นาที

ทั้งสองวิธีราคาต่างกันเท่าหนึ่งเวลาก็ต่างกันเกิบเท่าหนึ่งเหมือนกัน สำหรับคนที่มีเวลาแนะนำรถบัสดีกว่านั่งสบายไม่ต้องต่อรถราคาก็ถูกกว่า ปกติเราก็นั่งรถบัสมากกว่า

พิกัดสถานีรถบัสสถานีรถไฟ https://maps.app.goo.gl/bHpzfZb9epnATqdj7

พิกัดสถานีรถบัส Chaoma https://maps.app.goo.gl/ooDDYzTfMKwmM9Bb7

 

 

 

 

 

0 Like(s)

VIEW 447