Register Member   |      Login

หน้าแรก > สวนทุเรียนนนท์พิณพา

Image

สวนทุเรียนนนท์พิณพา

by Pinpa Duriannon 04/11/2018

 
ติดตามได้ที่แฟนเพจ สวนทุเรียนนนท์พิณพา
Line id : Pinpaduriannon
 

  ทุเรียนเป็นผลไม้รสดี  ราคาแพง  มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  ในประเทศไทยมีทุเรียนอยู่ 4 ชนิด คือ  ทุเรียนปลูก  ทุเรียนดอน  ทุเรียนนก  และทุเรียนป่า  ต้นทุเรียนสามารถเติบโตได้ดีในแถบภูมิอากาศร้อน   เกาะบอร์เนียว   เป็นศูนย์กลางความหลากหลายของพืชสกุลทุเรียนและแพร่ขยายไปสู่

ประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่  อินโดนีเซีย  บรูไน  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  และไทย

       ทุเรียน  เป็นพืชในสกุล  Durio  มีทั้งหมด  27  ชนิด  แต่มีเพียงชนิดเดียว คือ ทุเรียนปลูก (Durio  zibethinus  Murray) ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ  และมีการปลูกเชิงการค้าอย่างแพร่หลาย 


เรียกชื่อแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  คือ  ทุเรียนในภาษาไทย และ ดูเรียน (durian)ในภาษามลายู  อินโดนีเซีย และภาษาอังกฤษ  ชื่อของทุเรียนในภาษาไทย มีรากศัพท์จากคำในภาษามลายู และอินโดนีเซีย ว่า “ดูเรียน” ซึ่งมาจากคำว่า “ดูริ”(duri) ที่แปลว่า “หนาม” และแปลงสำเนียงเป็น ทูลเรียน และ “ทุเรียน” ในที่สุด

 
ประวัติทุเรียนนนท์
ทุเรียนนนท์ มีชื่อเสียงและมีประวัติมาอย่างยาวนาน ดังคำขวัญประจำจังหวัดนนทบุรีที่กล่าวไว้ว่า “พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ” ทุเรียนนนท์มีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์คือ รสชาติดี มีเนื้อละเอียดนุ่ม หอมหวาน กลมกล่อมละมุนลิ้น ไม่มีเสี้ยน เปลือกของทุเรียนนนท์นั้นมีเปลือกที่บาง มีสีเขียวสม่ำเสมอทั่วทั้งผล ซึ่งก็เนื่องมาจากพื้นดินในจังหวัดนนทบุรีมีธาตุอาหารของพืชที่สมบูรณ์เหมาะสมต่อการปลูกทุเรียนบวกกับชาวสวนนนท์ใส่ใจในการดูแลบำรุงรักษาต้นทุเรียนให้งามและแข็งแรงอยู่เสมอเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพดีที่สุด
ในปัจจุบันสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีลดน้อยลงมาก สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติอย่างน้ำท่วมหลายครั้ง ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้สวนทุเรียนนนท์เสียหายเป็นจำนวนมากและสาเหตุที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั้นก็คือจังหวัดนนทบุรีมีการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีโครงการหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นมากมาย ทำให้เกษตรกรตัดสินใจขายที่ดินเป็นจำนวนมาก เพราะที่ดินในจังหวัดนนทบุรีมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สวนทุเรียนนนท์พิณพา จะอนุรักษ์ทุเรียนเมืองนนท์ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษให้คงอยู่สืบไป
 
ตำนานทุเรียนนนท์
การปลูกทุเรียนได้แพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยในตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยพระยาแพทย์พงศาวิสุทธาธิบดีได้บันทึกไว้ว่ามีการแพร่กระจายพันธุ์ทุเรียนจากนครศรีธรรมราช เข้ามายังพระนคร ประมาณ พ.ศ.๒๓๑๘ ต่อมาใน พ.ศ.๒๓๓๐ นายสาย ฉิมคล้าย ได้ถูกเกณฑ์ไปกับกองทัพของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ยกไปตีเมืองตะนาวศรี และเมืองมะริด นายสายได้นำเอาเมล็ดทุเรียนที่เก็บจากป่ามาแจกจ่ายเพื่อนฝูง และบางส่วนนำไปปลูกที่สวนใกล้วัดสัก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทุบรี
ตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๙๗ จึงเริ่มมีการทำสวนทุเรียนในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งระยะแรกนั้นเป็นการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ต่อมาจึงมีการพัฒนาขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง และมีการขยายปลูกทุเรียนไปในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดนนทบุรี

ติดตามได้ที่แฟนเพจ สวนทุเรียนนนท์พิณพา
Line id : Pinpaduriannon
 
สวนทุเรียนนนท์พิณพา ได้รับตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ในปี พ.ศ.2561 สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยสำคัญสองประการ คือ ธรรมชาติและมนุษย์ กล่าวคือ ชุมชนได้อาศัยลักษณะเฉพาะที่มีอยู่ในแหล่งภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติ เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ หรือวัตถุดิบเฉพาะในพื้นที่ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตสินค้าในท้องถิ่นของตนขึ้นมา ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะพิเศษที่มาจากพื้นที่ดังกล่าว คุณลักษณะพิเศษนี้อาจหมายถึง คุณภาพ ชื่อเสียงหรือคุณลักษณะเฉพาะอื่นๆที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์นั้นๆ
 
ติดตามได้ที่แฟนเพจ สวนทุเรียนนนท์พิณพา
Line id : Pinpaduriannon
 
 
พิณพาไฮโดรโปนิกส์ฟาร์ม & สลัดโรล

ภายในฟาร์มของเราได้มีการทำโรงเรือนและกับดักแมลงเพื่อป้องกันแมลงเข้ามาทำลายผักสลัด พิณพาไฮโดรโปนิกส์ฟาร์มจะไม่ใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างเด็ดขาด 

ติดตามได้ที่แฟนเพจ สวนทุเรียนนนท์พิณพา
Line id : Pinpaduriannon
 .
ทุเรียนนนท์ , สวนทุเรียนนนท์ , ทุเรียน , สวนทุเรียน , สวนทุเรียนนนท์พิณพา

0 Like(s)

VIEW 767