Register Member   |      Login

หน้าแรก > อยุธยา...น่าเที่ยว...

Image

อยุธยา...น่าเที่ยว...

by Kwanta Thansa 13/03/2018

พระนครศรีอยุธยาจัดเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวที่หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรมนิยมมาท่องเที่ยวกันเนื่องจากที่นี่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนาน  มีโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และวัดวาอารามเป็นจำนวนมาก  แน่นอนว่าพวกเราเคยมาเยือนที่จังหวัดแห่งนี้จนนับครั้งไม่ถ้วนแล้ว  แต่พวกเราก็ยังชื่นชอบที่จะมาที่นี่เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเดินชมโบราณสถานต่างๆตามที่โอกาสจะเอื้ออำนวยค่ะ  ในครั้งนี้พวกเรามีโอกาสไปเยือนวัดพนัญเชิงวรวิหาร  วัดใหญ่ชัยมงคล  ตลาดน้ำอโยธยา  และแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรอยุธยา  ตามลำดับค่ะ

 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร  ตั้งอยู่ที่  ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  ที่นี่จัดเป็นพระอารามหลวงชั้นโท  ชนิดวรวิหาร  และเป็นที่ประดิษฐาน  “พระพุทธไตรรัตนนายก”  หรือ  “หลวงพ่อซำปอกง”  ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา  นอกจากนี้ที่นี่ยังมีศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมากด้วย

...“พระพุทธไตรรัตนนายก”  มีหน้าตักกว้าง  20  เมตรเศษ  สูง  19  เมตร  ถูกสร้างขึ้นใน  พ.ศ.  1867  ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าเลอไท กษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงพระองค์ที่  4  แห่งกรุงสุโขทัย...

…ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก...ถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงและเป็นที่สักการะดวงพระวิญญาณของพระนางสร้อยดอกหมากผู้เป็นพระมเหสีของพระเจ้าสายน้ำผึ้งที่น้อยพระทัยพระเจ้าสายน้ำผึ้งจนกลั้นพระหทัยจนถึงแก่ทิวงคต...

...แวะรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรือที่บริเวณหน้าวัดรองท้องซักนิดค่ะ...

จากนั้นพวกเราก็เดินทางไปยัง  “วัดใหญ่ชัยมงคล”  ซึ่งตั้งอยู่ที่  ต.คลองสวนพลู  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  เช่นเดียวกันกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร  เดิมทีวัดนี้ถูกเรียกว่า  “วัดป่าแก้ว”  หรือ  “วัดเจ้าไท”  วัดถูกสร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่  1  หรือ  สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง  ผู้ทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยานั่นเอง  ที่นี่มีเจดีย์ชัยมงคลที่เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา  มีพระพุทธไสยาสน์  และด้านหลังของวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

…“เจดีย์ชัยมงคล”  ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงรบชนะมังกะยอชวาผู้ซึ่งเป็นพระมหาอุปราชของกรุงหงษาวดี  ที่  ต.หนองสาหร่าย  จ.สุพรรณบุรี  เจดีย์นี้มีความสูงประมาณ  60  เมตร…

...โดยรอบบริเวณเจดีย์ฯ...

...พระอุโบสถของวัดใหญ่ชัยมงคลนี้มีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์  องค์พระประธานเป็นปางมารวิชัย หรือปางสดุ้งมาร  ที่ถูกปั้นด้วยหินทราย  จีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้ว  โดยเชื่อว่าถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง...

...วิหารพระพุทธไสยาสน์  มีพระพุทธไสยาสน์ซึ่งถูกสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

...ตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...ถูกสร้างขึ้นในปี  พ.ศ.  2535  แล้วเสร็จในปี  พ.ศ.  2544...

...โดยรอบตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช...

หลังจากนั้นพวกเราก็ออกเดินทางไปยังตลาดน้ำอโยธยาซึ่งตั้งอยู่ที่   ต.ไผ่ลิง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา  ที่นี่เปิดให้บริการทุกวัน  ตั้งแต่เวลา  10.00 - 21.00  น.  ตลาดน้ำย้อนยุคแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มาเยือนได้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย  ได้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทย 

...บรรยากาศภายในตลาดน้ำ...ที่นี่มีเรือให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการล่องเรือชมภายในตลาดน้ำ  มีการละเล่นต่างๆจัดแสดงให้ได้ชม  และมีร้านค้าร้านอาหารให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อตามความพอใจอีกด้วย...

...บริเวณใกล้เคียงกับตลาดน้ำอโยธยามีปางช้างอยุธยาที่จัดให้มีกิจกรรมขี่ช้างชมโบราณสถานของวัดมเหยงคณ์ด้วย...นอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นๆอย่างเช่น แกะ กับ แพะ เป็นต้น...

...มองเห็นวัดมเหยงค์จากไกลๆ...

เนื่องจากเลยเวลารับประทานอาหารกลางวันไปมากแล้ว...พวกเราจึงตัดสินใจไปหาอาหารกลางวันอร่อยๆรับประทานกันที่ตลาดกลางเกษตรกรอยุธยาที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนัก...บริเวณตลาดมีร้านค้าและร้านอาหารต่างๆขายของกันเยอะมากทีเดียวค่ะ...

...พวกเราเลือกรับประทานอาหารกันที่ร้านนี้เพราะว่าสมาชิกในครอบครัวเคยมาใช้บริการกันหลายครั้งและชื่นชอบอาหารที่ร้านนี้ทำมากค่ะ...อาหารที่พวกเราเลือกรับประทานมีหอยแครงลวก กุ้งแม่น้ำเผา ปลาช่อนลุยสวน ต้มยำปลากระพง ทอดมันปลากราย ปลาหมึกนึ่งมะนาว และส้มตำ...อาหารทุกอย่างยกเว้นส้มตำอร่อยมากๆเลยค่ะ...

หลังจากจัดการอาหารมื้อนี้เรียบร้อยแล้วพวกเราก็นั่งพักกันครู่หนึ่งก่อนเดินทางกลับค่ะ

 

#วัดพนัญเชิงวรวิหาร  #วัดใหญ่ชัยมงคล  #ตลาดน้ำอโยธยา  #ตลาดกลางเพื่อเกษตรกรอยุธยา  #พระนครศรีอยุธยา #ExploringThailandByKT

1 Like(s)

VIEW 4,607